GIỚI THIỆU Xem tất cả

Mathcasio xin chào toàn thể các em học sinh, quý thầy cô và các bạn độc giả!

Là một giáo viên dạy toán trong một trường THPT tôi đã từng nghĩ rằng hai môn Toán và Ngữ văn không thể thi dưới hình thức trắc nghiệm. Vì môn toán là môn học tư duy logic còn Ngữ văn là môn học tư duy ngôn từ, nhưng bây giờ suy nghĩ của tôi chỉ còn đúng một nửa, vì bộ giáo dục đã quyết định thi môn toán dưới hình thức trắc nghiệm.          

TOÁN 12Xem tất cả

XÉT TÍNH ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ BẰNG MÁY TÍNH CASIO

Xét tính đồng biến, nghịch biến và tìm cực trị của hàm số bằng máy tính casio

CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO

Sử dụng máy tính cầm tay giải quyết các bài toán về cực trị của hàm số.

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO

Hướng dẫn sử dụng máy tính casio giải quyết các bài toán giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.

TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO

Sử dụng máy tính casio tìm tiệm cận của hàm số.

TIẾP TUYẾN CỦA HÀM SỐ SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO

Lập phương trình tiếp tuyến của hàm số sử dụng máy tính casio

BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẰNG MÁY TÍNH CASIO

Biện luận số nghiệm của phương trình bằng phương pháp tự luận và máy tính casio

GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TÍCH PHÂN CHỐNG MÁY TÍNH BẰNG MÁY TÍNH CASIO

Giải quyết các bài toán tích phân chống máy tính bằng máy tính casio

TÌM MIỀN NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGA BẰNG MÁY TÍNH CASIO

Tìm miền nghiệm của bất phương trình mũ và lôgarit bằng máy tính cầm ta Casio

TÀI LIỆU Xem tất cả

Một số các dạng bài tập sử dụng máy tính casio

TOÁN 11 Xem tất cả

TÀI LIỆU